Companii aeriene si institutii publice

POLIȚIA DE FRONTIERĂ

Misiunea noastră»
Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Administrației și Internelor și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere savârșite in zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii si liniștii publice în zona de competența, în condițiile legii (articolul 1 din Ordonanța de Urgență nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcționarea Politței de Frontieră Române).
telefon: (004) 0234/572.579
website : www.politiadefrontiera.ro

 

VAMA

Misiunea autoritatilor vamale din statele membre UE este descrisa in Codul vamal al Uniunii(REGULAMENTUL (UE) NR. 952/2013)
Autoritățile vamale sunt responsabile în primul rând de supravegherea comerțului internațional al Uniunii, contribuind astfel la un comerț echitabil și deschis, la punerea în aplicare a dimensiunii exterioare a pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului, precum și la securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare. Autoritățile       vamale instituie măsuri care vizează, în special, următoarele:
            (a) protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia;
            (b) protejarea Uniunii de comerțul inechitabil și ilegal și încurajarea activităților economice legitime;
            (c) garantarea securității și siguranței Uniunii și a rezidenților acesteia, protecția mediului, în cooperare strânsă cu alte autorități, dacă este cazul;
            (d) menținerea unui echilibru adecvat între controalele vamale și facilitarea comerțului legitim
telefon: (004) 0234/519.951
website : www.customs.ro

 

POLIȚIA TRANSPORTURI

Misiunea noastră»
Direcția de Poliție Transporturi este o unitate centrală în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române fără personalitate juridică care își exercita atribuțiile sub directa coordonare a unui adjunct al Inspectorului General al Poliției Române.
Direcția coordoneaza, îndrumă, evaluează și monitorizează activitatea structurilor de poliție transporturi feroviare, navale și aeriene din teritoriu, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare, a ordinelor și instrucțiunilor ministrului administrației și internelor, precum și a dispozițiilor Inspectorului General al Poliției Române referitoare la domeniul de competență.Poliția Transporturi are competența materială și teritorială in relație directa cu structurile componente ale Ministerului Transporturilor atât la nivel central cât și regional.
website : www.politiaromana.ro

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII – Brigada Antitero

Misiunea noastră»
SRI este autoritate națională în prevenirea și combaterea terorismului, precum și în domeniul insoțitorilor înarmați la bordul aeronavelor. Este o responsabilitate complexă, care necesită acțiuni și măsuri concertate: culegere de informații, analiza multisursa, monitorizare, intervenție anti/contrateroristă, precum și cooperare internă – cu instituții și autoritați publice care fac parte din Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT) – și internațională.De ce un efort atât de complex? Pentru că terorismul afectează grav viața și siguranța cetățenilor, echilibrul mediului, securitatea infrastructurilor critice și buna funcționare a instituțiilor statului.
website : www.sri.ro

 

WIZZ AIR

Call Center Wizz Air: 0900.310.020

website:  https://wizzair.com/ro-ro#/

 

AEROITALIA

Call Center Aeroitalia: +39 06 9837 9084

website: https://www.aeroitalia.com/ro

 

DAN AIR

Contact Dan Air: https://danair.ro/contact

website: https://danair.ro/

 

 

ROMANIAN AIRPORT SERVICES

e-mail: ras@handling.ro      

website: https://www.handling.ro/