Legislatie(organizare si functionare RA)

 

Codul de conduita etica al personalului contractual din cadrul RAAIGEB

 

– Hotărârea Guvernului nr. 398/1997, privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene.
– Regulamentul European (UE) 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
– Codul aerian;
– Decizia Comisiei Europene nr. 3171/2018 privind încredințarea serviciului de intere economic general către Aeroprotul din Bacău;
– Orientări comunitare privind privind ajutoarele în domeniul aviației civile;
– Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Guvern nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;