Anunțuri Licitație

Anunt Licitatie

 
R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 16.04.2024, ora 12:00.

Obiectul licitatiei consta in inchirierea unui spatiu comercial, in suprafata de 23,22 mp, destinat desfasurarii „activitatii de ticketing”.

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: office@bacauairport.ro ”

Garantia de participare este de 928,80 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.

Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 12.04.2024, ora 12:00.

Data limită pentru raspunsul la solicitarile de clarificare este 15.04.2024, ora 12:00.

Data limită de depunere a ofertelor este 16.04.2024, ora 10:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa minim 3 zile de la primul termen, respectiv, 19.04.2024, ora 12:00. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila”.

 

Anunt Licitatie

 

”R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizează licitație publică deschisă, cu ofertă în plic sigilat, în data de 15.04.2024, ora 12:00.

Obiectul licitației constă în închirierea de spații publicitare după cum urmează:

LOT 1 – Ecran Led diagonală 123,2 cm amplasat in zona publică  (ghisee check-in si sosiri)  – 2 ecrane;
LOT 2 – Panou luminos perete  (1×3 mp) amplasat in zona publică – 4 panouri;
LOT 3 – Panou perete (2x3mp)  amplasat in zona publică – 3 panouri;
LOT 4 –  Ecran videowall diagonala 378 cm amplasat in zona publică – 1 ecran;
LOT 5 – Colantare usi glisante amplasat in zona publică – 4 bucăți;
LOT 6 – Panou perete  (1×3 mp) amplasat in zona plecari  Schengen– 7 panouri;
LOT 7 – Afis tip click  amplasat in zona plecari  Schengen, ghisee îmbarcare – 2 bucați;
LOT 8 – Panou perete (14mp) amplasat in zona plecari Non- Schengen – 3 panouri;
LOT 9 – Panou perete (1×3 mp) amplasat in zona plecari Non- Schengen – 8 panouri;
LOT 10 – Ecran Led diagonală 123,2 cm amplasat in zona plecari Non- Schengen– 1 ecran;
LOT 11 – Mesh perete exterior (186 mp ) amplasat in zona plecari – 1 bucată;
LOT 12 – Afiș tip  click  amplasat in zona plecari Non- Schengen, ghisee îmbarcare – 2 bucați;
LOT 13 – Panou perete (2x2mp) amplasat in zona sosiri Non- Schengen– 2 panouri;
LOT 14 –Afiș lateral banda bagaj amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Non- Schengen– 1 bucată;
LOT 15 –Panou orizontal perete (1x3mp),  amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Non- Schengen– 6 bucati;
LOT 16 –Panou vertical perete (1x2mp),  amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Non- Schengen– 3 bucati;
LOT 17 –Afiș tip click amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Non- Schengen– 3 bucati;
LOT 18 –Colant ușă (2,3 mp) amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Non- Schengen– 1 bucată;
LOT 19 – Ecran Led diagonală 123,2 cm amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Non- Schengen– 1 ecran;
LOT 20 –Afiș lateral banda bagaj amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Schengen– 1 bucată;
LOT 21 –Afiș  tip click amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Schengen– 3 bucati;
LOT 22 –Panou perete  (2.5 mp) amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Schengen– 2 panouri;
LOT 23 –Panou perete  (1×3 mp) amplasat in zona sosiri, preluare bagaje Schengen – 6 panouri;
LOT 24 – Banner carucioare bagaje –  15 bucăți;
LOT 25 – Colant lateral scara pasageri – 3 bucăți;
LOT 26 – Banner tip steag/roll up
LOT 27 – Floor sticker
LOT 28 – Spatiu digital pe site-ul: www.bacauairport.ro

Durata inchirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in conditiile prezentate de catre Regia Autonoma.
Locul unde se pot procura documentatiile de licitatie: R.A. Aeroportul International ”George Enescu” Bacau
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.04.2024, ora 12.00
Data limită de raspuns la solicitarile de clarificari: 12.04.2024, ora 12.00
Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2024, ora 10.00
Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1;
Data şi locul de desfăşurare a sedinţei publice de deschidere a ofertelor: 15.04.2024, ora 12.00, Sala de Sedinte a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau.
 

Anunt Licitatie

 

 

”R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizează licitație publică deschisă, cu ofertă în plic sigilat, în data de 01.04.2024, ora 12:00.

Obiectul licitației constă în închirierea de spații comerciale după cum urmează:

LOT 1:  : spațiu tip ghișeu în suprafață de 2,75 mp cu destinație rent-a-car, situat în zona Publică;

LOT 2: spațiu comercial în suprafață de 48 mp, cu destinație activități retail (Crew Shop), situat în zona Publică;

LOT 3: spațiu de depozitare în suprafață de 60 mp, cu destinația activități catering aeronave, situat în zona Airside;

Condițiile de desfășurare și documentația necesară se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achiziții Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: marketing@bacauairport.ro

Garanția de participare este de: LOT 1: 250 Euro, LOT 2: 1920 euro; LOT 3: 1320 euro conform curs BNR din ziua constituirii.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.03.2024, ora 16:00.

Data limită de răspuns la solicitările de clarificare este  29.03.2024, ora 12:00.

Data limită de depunere a ofertelor este 01.04.2024ora 10:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Locul de desfășurare a ședinței publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul in Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Daca la primul termen al licitației s-a depus o singură oferta, licitația se va relua. Următorul termen al licitației va fi după minim 3 zile de la primul termen, respectiv, 04.04.2024, ora 12. Dacă, în perioada respectivă, nu se mai depun oferte, licitația va fi adjudecata în favoarea ofertantului înscris de la primul termen al licitației, cu condiția ca oferta sa fie eligibila”.

Anunt Licitatie

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul in Bacău, Str. Aeroportului, Nr.1, Jud. Bacău, cu număr de înmatriculare J04/2281/1992, cod fiscal RO4278841, organizează licitație  pentru închirierea unui spațiu comercial destinat „activităților de depozitare mărfuri alimentație publică”, astfel:

LOT 1: spațiu în suprafață de 1 mp (0,65×1,5m) situat în proximitatea camerei tehnice, în zona Schengen.

Durata închirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in condițiile prezentate  de către Regia Autonomă.

Locul unde se pot procura documentațiile de licitație: R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2024, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 21.03.2024, ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor: 21.03.2024, ora 12.00, Sala de Ședințe a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacău.”

Anunt Licitatie

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in
Bacău, Str. Aeroportului, Nr.1, Jud. Bacău, cu număr de
înmatriculare J04/2281/1992, cod fiscal RO4278841, organizează
licitație  pentru închirierea:

Spatii comerciale destinate desfășurării „activității de
publicitate”, respectiv :

1.Spatiu în suprafaţă totala de 8 mp –   Zona publica deasupra
ghiseelor de check-in -2 spații;
2.Spaţiu în suprafaţă totala de 4,8 mp – Zona sosiri – recuperare
bagaje – banda de bagaje-1 spatiu;
3.Spaţiu în suprafaţă totala de 186 mp – Zona sosiri exterior cu
vedere la avioane -mash fatada;
4.Spatiu publicitate ecran led         – Zona plecari-4 panouri;

Durata închirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in
condițiile prezentate  de către Regia Autonomă.

Locul unde se pot procura documentațiile de licitație: R.A. Aeroportul
Internațional „George Enescu” Bacău

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.02.2024, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 04.03.2024, ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International
„George Enescu” Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a
ofertelor: 04.03.2024, ora 12.00, Sala de Ședințe a R.A. Aeroportul
International „George Enescu” Bacău.”

Anunt privind atribuirea serviciilor de paza la R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau – 2024

 

  1. Instructiuni ofertanti servicii paza
  2. Contract paza
  3. Caiet de sarcini paza
  4. Formulare achizitie paza

 

Anunt Licitatie

„R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Bacău, Str. Aeroportului, Nr.1, Jud. Bacău, cu număr de înmatriculare J04/2281/1992, cod fiscal RO4278841, organizează licitație pentru închirierea:

1.spatii comerciale destinate desfășurării „activității de publicitate”, respectiv 4 panouri LED, astfel:

1 panou în zona publica – check-in;
1 panou în zona plecări externe;
2 panouri in zona sosiri

2.spațiu comercial destinat desfășurării „activității de ATM bancar” în zona publică special amenajata

Durata închirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in condițiile prezentate de către Regia Autonomă.

Locul unde se pot procura documentațiile de licitație: R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.12.2023, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 27.12.2023, ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor: 27.12.2023, ora 12.00, Sala de Ședințe a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacău.”

Multumim!

 Anunt Deschidere Rute Operatori Aerieni

 

DECLARATIE ALTE AJUTOARE ENG

DECLARATIE ALTE AJUTOARE

DECLARATIE NU A FACUT OB ALTOR DECIZII ENG

DECLARATIE NU A FACUT OB ALTOR DECIZII

DECLARATIE NU INSOLVENTA ENG

DECLARATIE NU INSOLVENTA

NOTICE

 

ANUNT LICITATIE

 

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” BACAU, cu sediul in Bacau, Str. Aeroportului, Nr.1, Jud. Bacau, cu numar de inmatriculare J04/2281/1992, cod fiscal RO4278841, organizeaza licitatie in data de 07.11.2023, ora 12, pentru inchirierea unor spatii comerciale destinate desfasurarii „activitatii de publicitate”, astfel:

LOT 1: in zona publica, pozitionare langa ghiseele de check-in, suprafata 3 mp (1 spatiu);
LOT 2: in zona sosiri – recuperare bagaje, suprafata: 3 mp (1 spatiu);

LOT 3: spatiu publicitate Ecrane Led;

Durata inchirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in conditiile prezentate de catre Regia Autonoma.

Locul unde se pot procura documentatiile de licitatie: R.A. Aeroportul International ”George  Enescu” Bacau

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.11.2023, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 07.11.2023, ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data şi locul de desfăşurare a sedinţei publice de deschidere a ofertelor: 07.11.2023, ora 12.00, Sala de Sedinte a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau.

 

ANUNT LICITATIE

 

”R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 30.10.2023, ora 12.

Obiectul licitatiei consta in inchirierea unui spatiu comercial, in suprafata de 2,89 mp, destinat desfasurarii „activitatii de Rent A Car”.

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: marketing@bacauairport.ro

Garantia de participare este de 63,58 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.

Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 26.10.2023, ora 16.

Data limită de depunere a ofertelor este 30.10.2023, ora 10.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa minim 3 zile de la primul termen, respectiv, 03.11.2023, ora 12. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila”.

 

 ANUNT LICITATIE

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” BACAU, cu sediul in Bacau, Str. Aeroportului, Nr.1, Jud. Bacau, cu numar de inmatriculare J04/2281/1992, cod fiscal RO4278841, organizeaza licitatie in data de 23.10.2023, ora 12, pentru inchirierea unor spatii comerciale destinate desfasurarii „activitatii de publicitate”, astfel:

LOT 1: in zona publica, pozitionare langa ghiseele de check-in, suprafata 3 mp (1 spatiu);
LOT 2in zona plecari internationale, pozitionare perete, suprafata 3 mp (2 spatii);
LOT 3in zona sosiri – recuperare bagaje , pozitionare perete, suprafata: 2,5 mp (1 spatiu);
LOT 4in zona sosiri – recuperare bagaje, suprafata: 3 mp (1 spatiu);

LOT 5: in zona publica, cu vedere la parcare – mash fatada cu suprafata de 46 mp (1 spatiu);

LOT 6spatiu publicitate ecrane led;

LOT 7: spatiu digital pe site-ul www.bacauairport.ro, destinat promovarii comercializarii biletelor de avion.

Durata inchirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in conditiile prezentate de catre Regia Autonoma.

Locul unde se pot procura documentatiile de licitatie: R.A. Aeroportul International „George  Enescu” Bacau

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.10.2023, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 23.10.2023, ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data şi locul de desfăşurare a sedinţei publice de deschidere a ofertelor: 23.10.2023, ora 12.00, Sala de Sedinte a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau.

 


ANUNT LICITATIE

Locator: Regia Autonoma Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in mun. Bacau, str. Aeroportului nr.1, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. JO4/ 2281/1992, CUI 4278841, CONT IBAN nr. RO58BRDE040SV17549700400 deschis la BRD Bacau, reprezentata prin Administrator Executiv – Radu Bezniuc

Obiectul inchirierii: inchirierea unor spatii in vederea desfasurarii activitatii de publicitate, astfel:

LOT 1:   in zona publica, pozitionare deasupra ghiseelor de ticket-ing, suprafata 3 mp (1 spatiu);

LOT 2:   in zona publica, pozitionare langa ghiseele de check-in, suprafata 3 mp (1 spatiu);
LOT 3:   in zona plecari internationale, pozitionare perete, suprafata 3 mp (2 spatii);
LOT 4:   in zona sosiri – recuperare bagaje , pozitionare perete, suprafata: 2,5 mp (1 spatiu);
LOT 5:   in zona sosiri – recuperare bagaje, suprafata: 3 mp (2 spatii);

LOT 6:   spatiu publicitate ecran led.

 

Durata inchirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in conditiile prezentate de catre Regia Autonoma.

Locul unde se pot procura documentele de licitatie: R.A. Aeroportul International ”George  Enescu” Bacau

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.09.2023, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 11.09.2023, ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data şi locul de desfăşurare a sedinţei publice de deschidere a ofertelor: 11.09.2023, ora 12.00, Sala de Sedinte a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau.

 

ANUNT LICITATIE:

 

Locator: Regia Autonoma Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr.1, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub Nr. JO4/2281/1992, CUI 4278841, CONT IBAN nr. RO58BRDE040SV17549700400 deschis la BRD Bacau, reprezentata prin Administrator Executiv – Radu Bezniuc

Obiectul inchirierii: inchirierea unui spatiu comercial (sala sedinte) in vederea desfasurarii activitatii de formare profesionala, in suprafata de 42 m.p.

Durata inchirierii: 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, in conditiile prezentate de catre Regia Autonoma.

Locul de unde se pot procura documentele de licitatie: sediul Regiei Autonome Aeroportul International „George Enescu” Bacau, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: marketing@bacauairport.ro

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.08.2023, ora 16.00

Data limită de depunere a ofertelor: 18.08.2023, ora 14.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data şi locul de desfăşurare a sedinţei publice de deschidere a ofertelor: 21.08.2023, ora 12.00, Sala de sedinte a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau. Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa 5 zile de la primul termen, respectiv, 28.08.2023, ora 12. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila.

 


 

 

 

 ANUNT LICITATIE

Locator: Regia Autonoma Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in mun. Bacau, str. Aeroportului nr.1, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. JO4/ 2281/1992, CUI 4278841, CONT IBAN nr. RO58BRDE040SV17549700400 deschis la BRD Bacau, reprezentata prin Administrator Executiv – Radu Bezniuc

Obiectul inchirierii: inchirierea unor spatii in vederea desfasurarii activitatii de publicitate, astfel:

LOT 1: in zona publica, pozitionare deasupra ghiseelor check-in, suprafata 8 mp (1 spatiu);
LOT 2: in zona asteptare pasageri, pozitionare deasupra peretelui despartitor intre zona plecari internationale si plecari nationale, suprafata 8 mp (1 spatiu);
LOT 3: in zona sosiri – recuperare bagaje – banda de bagaje, suprafata: 4,8mp (1 spatiu);
LOT 4: in zona Sosiri – ghisee vamale, suprafata 2 mp (1 spatiu);

LOT 5: in zona sosiri exterior cu vedere la avioane – mash fatada cu suprafata de 186 mp (1 spatiu);

LOT 6: spatiu publicitate ecran led

 

Durata inchirierii: 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, in conditiile prezentate de catre Regia Autonoma.

Locul unde se pot procura documentele de licitatie: R.A. Aeroportul International ”George  Enescu” Bacau

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.06.2023, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 23.06.2023, ora 16.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1;

Data şi locul de desfăşurare a sedinţei publice de deschidere a ofertelor: 26.06.2023, ora 14.00, Sala de sedinte a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau.


 

Raport de activitate al Administratorului executiv al Aeroportului International “George Enescu” Bacau – Radu Bezniuc aferent perioadei 10.02.2023-31.05.2023

 

Raport de activitate 100 de zile Administrator Executiv


 

În atenția operatorilor aerieni:

Începând cu 1 Mai 2023, Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău revine la programul de operare 24/7.

 

Radu BEZNIUC asigura interimatul funcției de Președinte Executiv al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău începând cu 10 februarie 2023.

 

Din aprilie 2022 domnul Bezniuc ocupă funcția de Director General Adjunct și Manager Responsabil la Fly One Airlines, București, România.

 

Radu Bezniuc și-a început cariera în aviație în 2001 în calitate de Director Financiar al Aeroportului Internațional Chișinău. În 2002, s-a alăturat companiei Air Moldova în calitate de CFO. Apoi, și-a continuat cariera ca CEO al Aeroportului Internațional Chișinău.

 

Din 2013 a deținut funcția de Director General Adjunct al Autorității Aeronautice Civile din Republica Moldova. În perioada 2016-2018 și-a continuat cariera în aviația civilă ca Director General al Autorității Aeronautice Civile din Republica Moldova.

 

Consiliul Județean Bacău atribuie domnului Radu Bezniuc un rol-cheie în restabilirea conectivității  Aeroportului Internațional Bacău, după retragerea Blue Air de pe piața serviciilor de transport aerian și diminuarea semnificativă a operațiunilor Wizz Air.

 


Anunt licitatie

„R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 22.11.2022, ora 12.

Obiectul licitatieiconsta in inchirierea unui spatiu, in suprafata de 17,11 mp, destinat „serviciilor de ticketing”.

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail:marketing@bacauairport.ro

 

Garantia de participare este de 377 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.

 

Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 18.11.2022, ora 16.

 

Data limită de depunere a ofertelor este 22.11.2022, ora 10.

 

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa 5 zile de la primul termen, respectiv, 28.11.2022, ora 12. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila”.


Anunt licitatie

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 18.11.2022, ora 10.

 

Obiectul licitatiei consta in inchirierea unor spatii, in suprafata  de 3mp (1mpX3mp), in zona salii de asteptare, respectiv 3mp (1mpX3mp), in zona plecari internationale, destinate “activitatilor de publicitate”.

 

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail:marketing@bacauairport.ro

 

Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 16.11.2022, ora 16.

 

 Data limită de depunere a ofertelor este 18.11.2022, ora 9.

 

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1


Anunt

Regia Autonoma Aeroportul International „George Enescu” Bacau ofera o varietate de spatii in incinta terminalului de pasageri, disponibile pentru inchiriere, in vederea derularii de campanii de publicitate si reclame, in functie de nevoile si asteptarile agentilor economici. Contact: 0234552484


Anunt licitatie

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 17.12.2021, ora 14.

 

Obiectul licitatieiconsta in inchirierea unui spatiu, in suprafata de 36 mp (12mX3m), destinat „serviciilor de testare COVID 19”.

 

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: marketing@bacauairport.ro

 

Garantia de participare este de 792 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.

 

 Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 14.12.2021, ora 16.

 

 Data limită de depunere a ofertelor este 17.12.2021, ora 12.

 

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa 5 zile de la primul termen, respectiv, 22.12.2021, ora 14. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila.


 Anunt Licitatie

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 02.12.2021, ora 14.

 

Obiectul licitatieiconsta in inchirierea unui spatiu, in suprafata  de 1 mp (1mpX1mp), destinat „activitatii de comercializare flori”.

 

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366,e-mail: marketing@bacauairport.ro

 

Garantia de participare este de 33 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.

 

 Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 29.11.2021, ora 16.

 

 Data limită de depunere a ofertelor este 02.12.2021, ora 12.

 

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa 5 zile de la primul termen, respectiv, 07.12.2021, ora 14. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila.


Anunt privind atribuirea serviciilor de paza la R.A. Aeroportul International ,,George Enescu” Bacau 2021-2022:

Anunt paza
Caiet de sarcini paza
Formulare
Contract prestari servicii paza


ANUNT LICITATIE

“R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie in data de 17.06.2021, ora 14, pentru inchirierea unor spatii comerciale destinate desfasurarii „activitatii de publicitate” in zona sosiri, cu dimensiunile de 1000mmX3000mm (1spatiu), 1000mmX2500mm (3spatii), 1000mm X 2000mm (2spatii) si in zona plecari, 1000mmx3000mm (3spatii) si 1000mmx2500mm (1spatiu). Conditiile de desfasurare si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Achizitii Publice-Contracte, telefon/fax: 0234.552.484”

 


 

ANUNT LICITATIE

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 01.09.2020, ora 14.

 

Obiectul licitatieiconsta in inchirierea unui spatiu comercial, in suprafata  de 2,89 mp (1,7mpX1,7mp), destinat „activitatii de inchiriere transport (rent a car)”.

 

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail:marketing@bacauairport.ro

 

Garantia de participare este de 63,58 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.

 

 Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 28.08.2020, ora 16.

 

 Data limită de depunere a ofertelor este 31.08.2020, ora 16.

 

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa 5 zile de la primul termen, respectiv, 07.09.2020, ora 14. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila.


ANUNT LICITATIE

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie publica deschisa, cu oferta in plic sigilat, in data de 10.09.2020, ora 14.

 

Obiectul licitatiei consta in inchirierea unei suprafete de teren, in suprafata de 135 mp, in zona de securitate cu acces restrictionat, in vederea amplasarii unor constructii modulare pentru desfasurarea activitatii de catering pentru avioane.

 

Conditiile de desfasurare si documentatia necesara se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achizitii Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: marketing@bacauairport.ro

 

Taxa de participare la licitatie este de 50,32 lei, iar garantia de participare este de 100 lei.

 Data limită pentru solicitarea clarificarilor este 04.09.2020, ora 16.

 Data limită de depunere a ofertelor este 08.09.2020, ora 16.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Locul de desfaşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Municipiul Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

 

Daca la primul termen al licitatiei s-a depus o singura oferta, licitatia se va relua. Urmatorul termen al licitatiei va fi dupa 5 zile de la primul termen, respectiv, 15.09.2020, ora 14. Daca, in perioada respectiva, nu se mai depun oferte, licitatia va fi adjudecata in favoarea ofertantului inscris de la primul termen al licitatiei, cu conditia ca oferta sa fie eligibila.

 


ANUNT LICITATIE

R.A. Aeroportul International „G. Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie in data de 18.01.2019, ora 14, pentru inchirierea unor spatii comerciale destinate desfasurarii „activitatii de publicitate” cu dimensiunile de 1000mmX3000mm(1spatiu), 1000mmX2500mm(1spatiu) si 1000mmX1500mm(2spatii), precum si in zona salii de asteptare(zona publica), dimensiuni 1000X3000mm(1spatiu). Conditiile de desfasurare, precum si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Achizitii-Contracte, telefon/fax: 0234.552.484

 


 

ANUNT LICITATIE

 

R.A. Aeroportul International „G. Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizeaza licitatie in data de 11.06.2018 pentru inchirierea de spatii comerciale destinate activitatilor de inchiriere-transport auto(rent a car) in suprafata de 2,89mp si schimb valutar in suprafata de 4mp. Conditiile de desfasurare, precum si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Marketing

 


 

ANUNT LICITATIE

 

“R.A. Aeroportul International „G. Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI; RO 4278841, organizeaza licitatie in data de 05.03.2018 pentru inchirierea de spatii comerciale destinate activitatilor de publicitate cu dimensiunile de 1000mmX1500mm(1spatiu), 1000mmX2000mm(2spatii), 1000mmX2500mm(1spatiu) si 1000mmX3000mm(2spatii). Conditiile de desfasurare, precum si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Marketing.”


ANUNT LICITATIE

 

      R.A. Aeroportul International „G. Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI; RO 4278841, organizeaza licitatie in data de 22.12.2017 pentru inchirierea de spatii comerciale destinate activitatilor de publicitate cu dimensiunile de 1000mmX1500mm (1 spatiu), 1000mmX2000mm (3 spatii), 1000mmX2500mm (6  spatii) si 1000mmX3000mm (11 spatii). Conditiile de desfasurare, precum si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Marketing.


INFORMARE

 

Va informam ca zborurile Bacau-Milano Bergamo si Bacau-Londra Luton, din dimineata zilei de 30.05.2017 au decolat in conformitate cu orele programate, si nu au fost afectate de greva ROMATSA, activitatea operationala de pe Aeroportul Bacau desfasurandu-se normal.
Pana la o noua notificare sfatuim pasagerii sa se prezinte la aeroport pentru formalitati, cu minim doua ore inainte de ora programata pentru decolare.

 


 ANUNT LICITATIE

 

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI: RO 4278841,  organizeaza licitatie in data de 08.06.2017, ora 12.00 pentru inchirierea a doua spatii comerciale cu suprafetele de 98,00 mp, respectiv 26.00 mp, destinate activitatilor de alimentatie publica in regim de cafe-bar. In cazul, in care se prezinta un singur ofertant, licitatia se va relua, in data de 12.06.2017, ora 12.00.

Locul de desfasurare al licitatiei: Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Conditiile de desfasurare, precum si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Marketing-Achizitii, telefon 0234-552.484, adresa e-mail: marketing@bacauairport.ro.

 


 

ANUNT LICITATIE

R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacau, cu sediul in Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1, inregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI: RO 4278841,  organizeaza licitatie in data de 10.03.2017, ora 12.00 pentru inchirierea unui spatiu comercial cu suprafata de 85 mp destinat activitatilor de comercializare produse in regim „duty paid”, respectiv a unui spatiu comercial cu suprafata 57 mp destinat activitatilor de comercializare produse in regim „travel retail”. In cazul, in care se prezinta un singur ofertant, licitatia se va relua, in data de 14.03.2017, ora 12.00.
Locul de desfasurare al licitatiei: Mun. Bacau, Str. Aeroportului, Nr. 1.
Conditiile de desfasurare, precum si documentatiile necesare se procura de la sediul Regiei Autonome, Compartimentul Marketing-Achizitii, telefon 0234-552.484, adresa e-mail: marketing@bacauairport.ro.


 

Reuniunea Responsabililor de Securitate Aeronautică ai Aeroporturilor din România

Asociația Aeroporturilor din România, sub coordonarea Autorității Aeronautice Civile Române şi în colaborare cu Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău, organizează în perioada 25-28 octombrie 2016, in stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău, “Reuniunea Responsabililor de Securitate Aeronautică ai Aeroporturilor din România”.

 

Anul acesta reuniunea a ajuns la a 9-a ediție și își propune dezbaterea unor subiecte de interes actual în acest segment de activitate al securității aeroportuare.

 

La deschiderea ședinței au participat Ionel Floroiu – vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gheorghe Baciu – primar Slănic Moldova, Remus Mureșan – auditor de securitate, reprezentant al Autorității Aeronautice Civile Române, responsabili de securitate aeronautică ai aeroporturilor membre din România și Administratța Română a Serviciilor de Trafic Aerian(ROMATSA).

 

Pe parcursul lucrărilor vor fi analizate premisele de creare a unui format cadru, a două documente de importanță majoră pentru aeroporturi, respectiv Planul de Securitate Aeroportuară și Planul de Management al Situațiilor de Criză.

 

   “Ne dorim și pe viitor ca, astfel de evenimente, deosebit de importante pentru un sector de activitate, atât de mediatizat cum este cel aeroportuar, sa se desfasoare in județul Bacău”– Oana Daniela Chelaru, Președinte Executiv Aeroportul Bacău – vicepreședinte al Asociației  Aeroporturilor din România


 

Noutăți – Decembrie 2015

Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA)

-comunicat Blue-Air-

 

Parcurgând cu succes auditul IOSA, Blue Air este acum înregistrat IOSA. IOSA este programul de evaluare acceptat și recunoscut internațional, creat să analizeze managementul operațional și procedurile de control al unei companii aeriene. Pe parcursul auditului, care implică controlul a peste 900 de standarde și bune practici recomandate, sunt analizate următoarele departamente: zbor, control operațional și dispeceratul de zbor, departamentul de inginerie și intreținere, operațiunile la bordul aeronavelor executate de însoțitorii de bord, operațiunile la sol, departamentul cargo și securitate. Gheorghe Racaru, Director General Blue Air: „Suntem încântați să putem spune că azi suntem înregistrați IOSA. Auditul IOSA a fost un proces lung și meritos care a avut ca rezultat creșterea siguranței și alinierea operațională la standardele recunoscute și acceptate internațional. Prin urmare suntem comiși să asigurăm excelență în operare pentru pasagerii noștri”. Regional Vice President Europe, Rafael SCHVARTZMAN : “IOSA este un sistem de evaluare recunoscut și acceptat la nivel mondial, creat să analizeze mamangementul operațional și procedurile de control a unei companii. Înregistrarea IOSA solicită o muncă asiduă din partea personalului și implică alocarea unei cantități mari de resurse și timp. Aș vrea să felicit Blue Air pentru că a realizat cu succes obținerea înregistrării IOSA.

 

Astazi la nivel mondial sunt doar 403 companii IOSA si pentru noi aceasta realizare reprezinta un important element care ne diferentiaza de alti operatori aerieni.